Kiedy indeksy elektroniczne zastąpią indeksy papierowe?

W większości krajów europejskich papierowe indeksy są już dawno przeżytkiem, chociaż w Polsce jeszcze one funkcjonują. Ich likwidacja ma na celu zaoszczędzenie studentom czasu, jaki trzeba poświęcić na bieganie za wykładowcą, aby uzyskać wpis do tajemniczej zielonej książeczki. Gdzie zatem będzie można znaleźć wyniki z egzaminów? Wszystko będzie zapisywane w elektronicznym rejestrze zaliczeń oraz ocen. Część studentów i wykładowców jest zdania, iż papierowe indeksy są zbędne, chociaż druga połowa posiada do nich duży sentyment. Papierowe indeksy można znaleźć jeszcze w kilku europejskich państwach. Czechy, Słowacja, Ukraina i Białoruś będą również w niedalekiej przyszłości wprowadzały metodę, która w Szwecji funkcjonuje od trzydziestu lat – elektroniczne indeksy.

Wszystkie zmiany, które były i są planowane mają na celu wprowadzić bardziej partnerskie stosunki na linii student – uczelnia. Postanowiono wprowadzić w życie katalog usług edukacyjnych. Zawarty został w nim spis wszystkich usług, jakie mogą być odpłatne na każdej z uczelni wyższych oraz takie, które w ogóle nie mogą być nigdy odpłatne. Katalog ten będzie zobowiązywał wszystkie uczelnie do jego przestrzegania. Studenci nie będą musieli już dłużej narzekać, iż są zmuszani do opłacania egzaminów poprawkowych albo innych opłat. Teraz wszystko jest jasno określone odpowiednimi przepisami.

Ministerstwo planuje również wprowadzić jawność obron prac magisterskich, ponieważ inne obrony od stopnia tytułu doktora takie są. Uczelnie zostaną zobowiązane do udostępniania studentom kopii recenzji prac, w celu wzmocnienia poczucia, iż ocena została postawiona sprawiedliwie.

Na dyplomach w całkiem niedalekiej przyszłości obok godła znajdować się będzie również logo uczelni. Jeżeli jakiś student będzie się kształcił na dwóch uczelniach, które ze sobą współpracują otrzyma jeden wspólny dla nich obu dokument. Papierowe indeksy zostają już powoli zastępowane przez dokumenty potwierdzające przebieg studiów. Studenci nie będą musieli już posiadać indeksów i kart egzaminacyjnych, a wszystkie wyniki będzie można znaleźć w protokołach sporządzanych przez nauczycieli akademickich. Kiedy zostanie wydrukowana całość z wyników sesji egzaminacyjnej, dziekan będzie mógł dokonać wpisu na kolejny semestr.

Dodatkowo Ministerstwo planuje wesprzeć pieniężnie kierunki, które są prowadzone w języku angielskim, tak jak to ma miejsce w przypadku kierunków zamawianych. Na dodatkowe środki pieniężne będą mogły liczyć również uczelnie, które będą posiadały niekonwencjonalny sposób kształcenia studentów – mówiący o atrakcyjności kierunku. Liczba bezrobotnych ma być zmniejszona dzięki sporządzaniu przez każdą z uczelni strategii rozwoju odpowiednich dla każdego z regionów.

Plany te są bardzo rozwojowe, aczkolwiek jeszcze trochę czasu będzie musiało minąć aż zostaną one całkowicie wprowadzone. Kiedy to nastąpi będziemy mogli stwierdzić co jest lepsze. Czy papierowe, czy elektroniczne indeksy?

Kiedy indeksy elektroniczne zastąpią indeksy papierowe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry