Kredyt studencki

kredyt studenckiTylko do dnia 15.11.2012 r. student lub doktorant może się ubiegać o preferencyjny kredyt studencki, w którym budżet państwa dopłaca do oprocentowania. Kredyt studencki wypłacany jest w 10 transzach po 600 złotych każda i przyznawany jest na czas trwania studiów. W przypadku studiów wyższych jest on wypłacany maksymalnie przez 6 lat, studenci studiów doktoranckich mogą z niego korzystać przez 4 lata.

Od trzynastu lat studenci mogą zaciągać kredyty na specjalnych warunkach. Jednak w ostatnich latach popularność kredytów studenckich wyraźnie maleje. O możliwości zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnych warunkach w jednym z kilku komercyjnych banków najczęściej informują uczelnie. Najlepiej jednak, gdy studenci, słuchacze i doktoranci, sami zasięgną dokładnych informacji.

Jakie banki udzielają kredytów studenckich w 2012 r.?

W tej chwili kredytów studenckich udzielają:

 • PKO Bank Polski S.A,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
 • SGB Bank S.A.,

Da kogo kredyty studenckie?

Kredyt studencki, rozwiązanie dobrze znane krajom Zachodniej Europy, jest dostępny w Polsce od 1998 roku. Cel wprowadzenia tego rozwiązania to oczywiście zwiększenie dostępu do szkolnictwa wyższego dla osób niezamożnych. Kredytów studenckich udzielają banki komercyjne, budżet państwa dopłaca zaś do odsetek.
Podstawowym warunkiem jest rozpoczęcie studiów wyższych przez ukończeniem 25 roku życia. Typ uczelni ani tryb studiów nie mają przy tym żadnego znaczenia. Od 2004 roku o kredyty studenckie mogą się o nie ubiegać dodatkowo studenci studiów doktoranckich oraz studenci i słuchacze (ale tylko cywile) uczelni wojskowych takich jak np. WAT czy AON.

W pierwszej kolejności kredyty uzyskują osoby, których sytuacja materialna jest najtrudniejsza. Każdego roku określane jest, jaka jest maksymalna kwota dochodu na członka rodziny, która uprawnia do uzyskania tego kredytu. Maksymalna stawka dochodu na osobę z roku na rok jest coraz wyższa. W roku akademickim 2008/2009 wynosiła 2500 zł na osobę w rodzinie. Natomiast w roku akademickim 2011/2012 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił 2100 zł. W grudniu 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego.

Wymagane zabezpieczenia kredytu dla studenta

Stosowane w przypadku kredytów studenckich zabezpieczenia to najczęściej poręczenie (np. przez rodziców czy innych krewnych). Ale od tego roku akademickiego została wprowadzona nowa forma poręczeń, która umożliwia starania o kredyt studencki osobom pochodzącym z najbiedniejszych rodzin. Osobom, których dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 600 zł, a także sierotom, osobom wychowującym się w domach dziecka lub rodzinach zastępczych, poręczenia w 100 proc. udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. 70 proc. kwoty BGK poręczy osobom, których dochód na osobę nie przekracza 1000 zł.

 

Jak otrzymać kredyt studencki w 2012 r. – krok po kroku

Gdy zaczynamy starać się aby otrzymać kredyt studencki, w pierwszym kroku kolejności należy złożyć do banku wymagane wnioski i dokumenty. Banki wymagają wypełnienia i dostarczenia specjalnego zaświadczenia o studiach. Składając wniosek o przyznanie kredytu studenckiego należy przedstawić w nim dochody na osobę w rodzinie. Sposób dokumentowania dochodów jest podobny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o świadczenie pomocy socjalnej w uczelni. Potem student otrzymuje się informację, czy spełnione są warunki dotyczące progu dochodu. Wnioski o kredyt studencki można składać do 15 listopada nowego roku akademickiego. W terminie do dnia 15 lutego 2013 r. bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jeśli student spełni wymagania co do dochodów  w rodzinie oraz zabezpieczenia  decyzja jest pozytywna. Transze kredytu wypłacane są co miesiąc w wysokości 600 zł. Warunkiem otrzymywania transz kredytu jest przedstawianie w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej.

Spłata kredytu studenckiego

Liczba spłacanych rat kredytu studenckiego to dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu. Jeśli więc otrzymywaliśmy kredyt w 60 transzach, będziemy go spłacać w 120 transzach.
Dla najlepszych studentów ustawodawca przewidział możliwość umorzenia części kredytu – ci, którzy znajdą się w gronie 5 proc. absolwentów uczelni z najwyższym wynikiem, nie muszą spłacać 20 proc. kwoty kredytu (trzeba to oczywiście formalnie załatwić, przedstawiając zaświadczenie z uczelni i otrzymując decyzję banku).
W jeszcze większym procencie lub nawet w całości może on zostać umorzony przez wzgląd na ciężką sytuację kredytobiorcy (spowodowaną np. wypadkiem lub poważną chorobą). O umorzenie pożyczki mogą się również starać osoby niepełnosprawne.

Czy warto brać kredyt studencki?

Niewątpliwie kredyt studencki jest najkorzystniej oprocentowaną pożyczką na rynku – oprocentowanie obliczane jest według zmiennej stopy procentowej, wynoszącej około połowę stopy redyskontowej NBP – w tej chwili to nieco ponad 2 proc. W całym okresie pobierania kredytu i w czasie dwuletniej karencji (kredyt trzeba zacząć spłacać dwa lata po zakończeniu studiów) pokrywa w całości budżet. Dla kredytobiorcy oprocentowanie – nadal preferencyjne, w tej samej wysokości – zaczyna być naliczane w momencie rozpoczęcia spłaty kredytu.

W roku akademickim 1999/2000 kredytów studenckich udzielało 8 banków, a skorzystało z nich 28,6 tysięcy osób. W roku akademickim 2009/2010 5 banków udzieliło 16,6 tysięcy kredytów.

3 myśli na “Kredyt studencki

  1. nie wiem ale możesz sprawdzić w PKO BP ja brałam tam kredyt wiem że jest też dla doktorantów. Jest to kredyt dofinansowany przez Państwo.
   Trzeba go spłacić dwa lata po ukończeniu studiów czy to doktoranckich czy zwykłych.
   Z tego co wiem to wnioski można składać do 15 listopada. Wypłata jest w transzach miesięcznych, zresztą warunki udzielenia określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry