Problem z wypłatą stypendiów w terminie na Politechnice Krakowskiej

Problemy ze stypendiami są obecnie bardzo częste. Wśród wielu uczelni, których studenci narzekają na różne niedogodności związane z tym świadczeniem, znalazła się także Politechnika Krakowska. Otóż uczelnia ta przyjęła wnioski dotyczące stypendiów naukowych, a wypłaty jak nie było, tak nie ma. Niby jeszcze nie jest bardzo późno, ale zainteresowane osoby narzekają na to, że dziekanat działa zbyt opieszale. Mowa jest również o zmniejszonych kwotach i tak spóźnionego stypendium.

Stypendia niemalże we wszystkich uczelniach wypłacane są w listopadzie, przeważnie pod koniec miesiąca – przy październikowych terminach składania wniosków jest to rozsądny termin, by osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie wszelkich wyliczeń mogły bez pośpiechu dokonać potrzebnych formalności. Jeśli coś jest nie tak bądź potrzebna jest większa ilość czasu, ów fakt jest ogłaszany i studenci wiedzą, na czym stoją. Na Politechnice Krakowskiej żadnego oświadczenia nie było. Część studentów dostała przysługujące im stypendia naukowe, pozostała część wciąż czeka. Nie wiadomo, dlaczego pojawiło się opóźnienie i kiedy w końcu należność zostanie wyrównana. Przedstawiciele uczelni problemy z wypłatą stypendium w terminie uzasadniają koniecznością aktualizacji posiadanego oprogramowania, służącego do pracy na kontach studenckich. Aktualizacja wywołała trudności w dalszym prowadzeniu pracy nad wypłatą stypendiów oraz znaczne opóźnienie.

Brak informacji dotyczy także kwot: jak widać na przykładzie tej części osób, która otrzymała należne pieniądze, sumy przyznane są dużo niższe, o stawki rzędu 50-90 zł. W zależności od tego, jakiej wysokości stypendium naukowe miał otrzymać każdy student, różnie odczuwane są te obniżki. Jak wyjaśnia to rzeczniczka uczelni, kwoty na stypendia naukowe określane są odgórnie, zależąc tylko częściowo od tego, jak pieniądze zostaną rozdysponowane na miejscu. Zmiany bywają wywołane tym, jak na tej samej uczelni wygląda kwestia stypendiów socjalnych. Wysokość środków na oba te stypendia musi mieć zrównaną wysokość, a więc dąży się do tego, by kwota ogólna przyznawana na wypłatę stypendiów naukowych nie była wyższa, niż w przypadku stypendiów socjalnych. Gdy wpływa duża ilość wniosków na stypendium socjalne, pozostaje mniej pieniędzy na stypendia naukowe, a więc sytuacja nie może się porównywać z tym, co było przed rokiem i wcześniej. Kwoty powinny być jak najwyższe i o to się stara uczelnia, ale gdy są z tym problemy i konieczność wymaga obniżek, mogą się pojawić właśnie takie przypadki, jak w roku bieżącym.

Uczelnia zapewnia, że w tej chwili wszystko jest już pod kontrolą i stypendia właśnie trafiły na konta wszystkich uprawnionych do tego studentów. Problemy – podobno – są już przeszłością. Natomiast rzeczniczka uczelni przekazywała wysokość kwot stypendium naukowego samorządowi studenckiemu i zainteresowani powinni wiedzieć, jakich sum na kontach mogą się spodziewać w tym roku.

Problem z wypłatą stypendiów w terminie na Politechnice Krakowskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry